Komunikacja w związku – Milczenie vs Rozmowa

Komunikacja w związku – Milczenie vs Rozmowa

Aneta Boritzka

Tekst Aneta Boritzka

12/07/2023

Dlaczego komunikacja w związku jest ważna?

“Komunikacja jest kluczem do zrozumienia drugiego człowieka, wyrażania swoich uczuć, potrzeb, lęków – oraz budowania głębokich i satysfakcjonujących relacji. Komunikacja jest filarem na którym opiera się każdy związek. Komunikacja pozwala nam wyrazić swoje myśli, uczucia i potrzeby – w sposób, w którym druga osoba jest w stanie nas zrozumieć – a przynajmniej może spróbować nas zrozumieć. Bez komunikacji nasz partner nie jest w stanie wiedzieć, co tak naprawdę myślimy, co czujemy, czego w obecnej chwili potrzebujemy i jakie mamy obawy. Kiedy nasza komunikacja zawodzi w związku, pojawiają się konflikty, nieporozumienia, napięcia; które przyczyniają się do niszczenia naszej relacji. Jak już się domyślasz – efektywna umiejętność komunikacji jest kluczowa do budowania i pielęgnowania zdrowych relacji w naszym związku.

W związku, ale też w każdej innej relacji – dobrze prowadzona komunikacja umożliwia nam pokonanie nieporozumień i konfliktów. Kiedy mówimy partnerowi o swoich myślach i potrzebach, dajemy partnerowi szansę na zrozumienie naszej perspektywy. To z kolei pozwala nam na znalezienie kompromisu i rozwiązania problemu zamiast go unikać czy zignorować.

Komunikacja w związku

Znaczenie komunikacji w zdrowej relacji 

Skuteczna komunikacja w związku pozwala nam budować zaufanie i więź z partnerem. Kiedy dzielimy się swoimi uczuciami, myślami i potrzebami – dajemy partnerowi znak, że mu ufamy, że mamy chęć się z nim podzielić czymś, co jest dla nas ważne – a przecież nie z każdym rozmawiamy na tak intymne dla nas tematy. Rozmowa z partnerem wzmacnia naszą więź i pomaga nam lepiej zrozumieć siebie nawzajem. Skuteczna komunikacja wymaga od nas: szczerości, otwartości, szacunku w wymianie myśli, ale także aktywnego słuchania, kiedy mówi do nas druga osoba. Efektywna komunikacja – to przepustka do szczęśliwego i zdrowego związku. Dlatego tak istotne jest, aby opanować umiejętność skutecznego komunikowania się, by cieszyć się udaną relacją. 

Bariery w komunikacji

Nieprawidłowa komunikacja bardzo często prowadzi do nieporozumień, konfliktów w naszych relacjach. Za nieprawidłową komunikację odpowiadają stosowane przez nas bariery komunikacyjne. Barierami komunikacyjnymi nazywamy takie postawy lub działania, które mogą całkowicie lub częściowo utrudnić wymianę myśli. Bardzo często gdy nie jesteśmy zadowoleni z przebiegu kontaktów z innymi ludźmi, szukamy przyczyn niepowodzeń komunikacyjnych w zachowaniu partnera. “Nie zawsze pojawienie się barier w komunikowaniu się podyktowane jest zła wolą partnerów w rozmowie. Często ludzie nie potrafią się porozumieć, ponieważ nie zdają sobie sprawy, że ich zachowania bądź komentarze wpływają, na jakość kontaktu. Świadomość popełnianych błędów jest pierwszym krokiem do tego, aby usprawniać porozumiewanie się z innymi.

W trakcie komunikacji może pojawić się cały szereg czynników zniekształcających lub zakłócających komunikację, które mogą mieć różnorodne przyczyny. Dzieje się tak, ponieważ proces komunikacji jest wieloetapowy, biorą w nim udział co najmniej dwie osoby, które nadają i odbierają komunikaty w różnych warunkach zewnętrznych.” 

Co zaliczamy do najczęstszych barier w obszarze komunikacji?  

Generalizowanie – Bariera ta polega na wyciąganiu zbyt pochopnych wniosków na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia bez odwołania się do innych źródeł informacji.

Nadmierne przekonanie o posiadaniu racjiNiektóre osoby w relacjach interpersonalnych wykazują tendencję do narzucania własnego punktu widzenia za wszelką cenę. “Doskonale wiem, co chcesz powiedzieć. Nie musisz kończyć”. “ Ty nawet nie chcesz i nie próbujesz zrozumieć czegoś, co chce Ci powiedzieć, bo przecież ty wiesz lepiej”. Ten sposób postępowania objawia się również poprzez wtrącanie się, kończenie zdania przez partnera, czy “dawanie dobrych rad”. Zachowania takie mogą niesamowicie irytować, a nawet wyprowadzić rozmówcę z równowagi – ze względu na nieprzestrzeganie zasad kultury dialogu. Choć trudno jest tą zasadę zastosować i pamiętać o niej podczas kłótni z partnerem – kiedy przestajemy myśleć racjonalnie, targają nami emocje, a słowa bolesne same wypływają z naszych ust jak z karabinu maszynowego. 

Posługiwanie się nastawieniami i stereotypami – Bardzo często ludzie widzą i słyszą, to co chcą usłyszeć. Nie przyjmując nowych informacji do siebie. Nastawienie i oczekiwania danej reakcji od partnera blokują w dużym stopniu porozumienie. 

Brak aktywnego słuchania  Brak aktywnego słuchania jest jedną z najważniejszych barier komunikacyjnych. Aktywne słuchanie to proces, który wymaga pełnego zaangażowania, empatii i zrozumienia – jest to o wiele więcej niż tylko bierna obecność podczas rozmowy. W praktyce oznacza to skoncentrowanie się na tym, co partner do nas mówi, a następnie odpowiadanie w sposób, który pokazuje, że zrozumieliśmy przekaz. Kiedy brakuje aktywnego słuchania, komunikacja często staje się jednostronna. Mówiący może czuć, że jego uczucia i myśli są ignorowane lub niedoceniane. Taka forma komunikacji może prowadzić do frustracji, napięcia i ponownie – dalszych konfliktów. 

Brak aktywnego słuchania może także stwarzać przestrzeń dla przypuszczeń i nieporozumień, ponieważ osoba, która nie słucha aktywnie, może źle interpretować lub zignorować kluczowe informacje. Na przykład, jeśli jeden z partnerów wyraża swoje obawy lub frustracje, a drugi jest zbyt zaabsorbowany swoimi własnymi myślami lub emocjami, aby naprawdę słuchać – może to doprowadzić do nieporozumienia i odrzucenia. Z kolei słuchając naszego partnera w sposób aktywny – możemy sobie pomóc w deeskalacji konfliktów, budowaniu zaufania i zrozumienia, a także wzmacnianiu więzi. Nauka aktywnego słuchania jest kluczowym elementem rozwoju zdrowych relacji. Wymaga to od nas praktyki, cierpliwości, zaangażowania, ale jak zauważyłeś korzyści dla naszej relacji mogą być ogromne. 

Tworzenie osądów – Przyznajmy się bez bicia, iż niejednokrotnie podczas rozmowy z partnerem zdarzyło nam się go ocenić i osądzić. Przekonani o swojej racji, bądź nawet nieomylności, krytykujemy naszego partnera, protekcjonalnie chwalimy go, czy nawet obrażamy się, jeśli jego poglądy nie są spójne z naszymi. 

Decydowanie za innych – Tutaj również pod wpływem naszego myślenia o naszej wielkości czy też racji, uznajemy, że mamy prawo do moralizowania, wydawania decyzji, czy też rozkazywania. Pewni swojego życiowego doświadczenia, posuwamy się nawet do grożenia, przytaczając czarne wizje w przypadku nie stosowania się do naszych rad. 

Zbywanie partnera – Zdarza się, iż czasami jesteśmy niezbyt zainteresowani problemami naszego partnera, dlatego pocieszamy go “pustymi” w takim wypadku słowami: “nie martw się”, “wszystko się ułozy”, “wszystko bedzie dobrze”. Innym razem, przytłoczeni piętrzącymi się problemami osób, z którymi wchodzimy w interakcje, próbujemy najprostszej ucieczki – zmieniając po prostu temat. Wówczas partner poprzez takie traktowanie – traci ochotę na dalszą interakcję z nami. 

Milczenie vs rozmowa w związku

Komunikacja – jest tym co łączy 

Pamiętaj o tym, że komunikacja w relacji jest tym co łączy, umożliwia nam zrozumienie potrzeb, oczekiwań, pragnień i lęków drugiej osoby. Często jednak zdarza się tak, że pary decydują się milczeć, unikać dyskusji czy konfrontacji. Milczenie może wydawać się łatwiejsze, ale prawda jest taka, że nie prowadzi do niczego konstruktywnego. Oczywiście milczenie w związku też nie zawsze jest złe. Czasami, może służyć jako okazja do refleksji, przemyślenia swoich uczuć lub po prostu jako chwila spokoju i ciszy w tej całej burzy. Jednak co w przypadku jeśli milczenie zaczyna dominować, a rozmowa zanika? Milczenie niezaprzeczalnie tworzy mur między partnerami, który uniemożliwia skuteczną komunikację i wzajemne zrozumienie. Z kolei rozmowa nie zawsze jest łatwa. Wymaga od nas odwagi, by otwarcie mówić o swoich uczuciach i potrzebach. Wymaga również empatii, aby zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. Wymaga od nas cierpliwości, aby przysłuchiwać się temu, co mówi do nas – nasz partner, nawet jeśli nie zawsze zgadzamy się z jego słowami. A w końcu wymaga od nas gotowości do kompromisu, aby znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. 

Porównując milczenie i rozmowę, można dojść do wniosku, że to właśnie rozmowa ma większy potencjał do budowania zdrowych i satysfakcjonujących relacji. Milczenie jest rozwiązaniem tylko na krótka metę. Zamiast tego, często powoduje frustracje, poczucie osamotnienia i nieporozumienia. 

Co ty wybierasz? Milczenie czy rozmowa? Pamiętaj, że wybór ten może zadecydować o przyszłości twojego związku. 

Related Articles

Related

Rodzicielskie pułapki w mediach społecznościowych

W dzisiejszym świecie, gdzie media społecznościowe kształtują nasze postrzeganie rzeczywistości, presja perfekcyjnego rodzicielstwa może przytłaczać. W najnowszym artykule przyglądamy się, jak idealizowane obrazy wpływają na nas i nasze dzieci, oraz jakie strategie możemy przyjąć, aby promować zdrowsze, bardziej realistyczne podejście do rodzicielstwa.

czytaj dalej

O autorze

Aneta Boritzka

Kieruje się przekonaniem, że każdy ma możliwość kształtowania swojego życia i decydowania o jego jakości – każdy ma szansę w pełni wykorzystać posiadane zasoby i osiągnąć zamierzone cele. Sama podróż do wyznaczonego celu jest niesamowitą przygodą. - Aneta Boritzka

Cytat

„Czy wiesz, że homar, gdy wyrasta ze starego pancerza, znajduje najcięższy głaz w okolicy i wsuwa się pod niego, wykonując niewielki podkop? Po chwili czuje na własnym ciele presję tak nieprzyjemną, że jest bliski śmierci. Ten ból jest jednak konieczny, by zniszczyć stary pancerz i dać możliwość powstania nowemu, który będzie pasował do obecnych rozmiarów skorupiaka.” – To nie są moje słowa, to słowa Jolanty Pieli, która doskonale opisuje konieczność wychodzenia poza strefę komfortu.

Gdybym mogła dać sobie tylko jedną radę sprzed kilku lat byłoby nią:

„Przestań się bać, rób to, o czym marzysz, to, co jest dla Ciebie ważne”